25 Kasım 2023 ile admin

Ebelik Tarihi Kongresi Bildiri Ödülleri

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve EBEARGE tarafından 22 – 24 Kasım 2023 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen 1. Uluslararası ve Ulusal Ebelik Tarihi Kongresi‘nde bildiri ödülleri sahiplerine takdim edilmiştir. Ödül alan bildiriler ve sahiplerine aşağıda yer verilmiş olup, tüm katılımcılarımıza tekrardan teşekkür ediyoruz.

———————————————————————————————–

———————————————————————————————–

En iyi bildiri ödülü Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünden Ceren YILDIRIM, Ummahan YÜCEL, İrem ERDEM ve Ayşe Gül AYDOĞAN tarafından hazırlanan ve sunulan “Ebelik Eğitim Tarihinde Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünün Yeri” başlıklı bildiriye,

En iyi ikinci bildiri ödülü Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Enzel KÖKSALDI ve Handan ÖZCAN tarafından hazırlanan ve sunulan “Ebelik Tarihinde Zenginleşen Bakış Açıları: Ebelerin Deneyimleri ve Önerileri” başlıklı bildiriye,

En iyi üçüncü bildiri ödülü Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünden Nur DUMAN, Güzin KARDEŞ ve Aytül HADIMLI tarafından hazırlanan ve sunulan “Sir Fieldıng Ould: Epizyotomi Uygulamasının Öncüsü Olarak Tarihteki Yeri” başlıklı bildiri ile Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünden Nazan TUNA ORAN ve Buse KAYA tarafından hazırlanan ve sunulan “Ebelik Gözünden Tarih Sahnesinde Yer Alan Feminist Bir Heykeltıraş: Louıse Bourgeois” başlıklı bildirilere verilmiştir.