Derneğe Üyelik

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda araştırmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek Mevzuatımıza göre derneğe üyelik için şu kişiler başvurabilir;

 • Ebelik bölümü mezunları
 • Ebelik eğitiminde görev yapan gerçek kişiler ve
 • Ebelik lisans eğitimi alan son sınıf öğrencileri
 • Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.

  Onursal Üyelik

  Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış ebeler ve ebelik eğitiminde bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

  Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

  Üyelik Süreci

  • Aşağıda erişime açık olan üyelik formunun eksiksiz doldurulup imzalanması ve istenilen diğer evraklarla birlikte formda belirtilen adrese kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.
  • Üyelik başvurusunda ”ıslak imza” şartı bulunduğu için diğer başvuru yöntemleri maalesef kabul edilememektedir.
  • Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanmaktadır.

  Başvuru Evrakları

  1. Üyelik Başvuru Formu (Linkten İndirebilirsiniz) https://ebearge.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/EBEARGE-UYELIK-FORMU.pdf
  2. İki adet vesikalık fotoğraf (Aslı)
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. İlk kayıt ücreti 10 TL (Tek sefere mahsus alınacaktır)
  5. Yıllık üyelik aidatı 30 TL’nin ilgili banka hesabına (Ad-Soyad bilgileri ile) yatırıldığını gösterir banka dekontu.

  Üyelikle İlgili Sorularınız İçin

  Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN

  Tel: 0530 828 5953

  E posta: ebearge@gmail.com