Başkan’ın Mesajı

Halk sağlığının kilit mesleklerinden olan ebelerin; potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak için gereken yatırımların yapılması, yüksek kaliteli eğitim ve öğretim alması, ebelik liderliği ve yönetişimi ile ebe liderliğindeki cinsel, üreme, anne, yenidoğan, ergen sağlığı hizmet sunumunda iyileşmelerin olacağı kaçınılmazdır. Ebeler anne ve yeni doğan ölümlerini ve ölü doğumları önlemede yaşamsal bir rol oynamakta olup yetkin ve kontrollü ebelere erişimin arttırılması ile her yıl milyonlarca hayatı kurtarabilmektedir.

Bu nedenlerle ebelerin potansiyellerinin keşfedilmesi, yatırım yapılması ve meslek boyu gelişim hareketliliğinin desteklenmesi gerekmektedir. Ebelerin gerek kendi liderleri ile birlikte dayanışma içinde gerekse de ulusal ve uluslararası toplum liderleri ile birlikte hareket etmesi mesleği güçlendirecektir. Ayrıca karar vericilerle birlikte işbirliği yapılması ebelerin görünürlüğünü artıracaktır.

Bu doğrultuda EBEARGE derneği olarak amacımız; evrensel değerler göz önünde bulundurularak bilim alanındaki gelişmeler ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetlerle ebelik mesleğinin güçlenmesine katkı sağlamaktır.

Ayrıca derneğimizin kuruluşunda itibaren görev alan tüm geçmiş dönem başkanlarımıza, yönetim kurulu ve dernek üyelerimize emekleri için çok teşekkür ederim.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DÖNMEZ

Derneğimiz Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (The International Confederation of Midwives-ICM) ve Avrupa Ebeler Derneği (The Euoropean Midwives Association-EMA) üyesidir.