3 Mayıs 2023 ile admin

Afetlerde Kadın Sağlığı Paneli Düzenlenmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü derneğimiz işi birliği ile 5 Mayıs Dünya ebeler Günü kapsamında ”Afetlerde Kadın Sağlığı ve Ebelik Hizmetleri Online Paneli” konulu panel 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirmiştir.