25 Kasım 2023 ile admin

Ebelik Tarihi Kongresi Tam Metin Kabul Sistemi Açılmıştır

1. Uluslararası ve Ulusal Ebelik Tarihi Kongresi tam metin gönderim sistemi açılmış olup, son tarih 15 Aralık 2023’dür. Bu tarihe kadar tam metin gönderimlerinin kongre web sayfasındaki ”Bildiri Gönderim Sistemi” üzerinden yapılması gerekmektedir.

http://www.ebeliktarihikongresi2023.com/content-TR-140